Děkujeme všem, kteří navštívili koncert v kapli.

Koncert smyčcového kvarteta "Corvus Quartet", byl úžasný, vše se vydařilo a já moc děkuji nejenom pánům z hudebního tělesa a zpěvačce ale i Vám divákům za úžasnou atmosféru DÍKY. PŘIPRAVUJEME BENEFIČNÍ FESTIVAL CHOLTICKÝ DEŠTNÍK 8.9. 2018. DĚKUJEME VŠEM ZA PŘÍPADNOU FINANČNÍ PODPORU. č. účtu 2800779250/2010 Fio banka. Podpoříte tímto i vznik CDS Další cesta v Cholticích určeného pro občany s mentálním či kombinovaným postižením. DĚKUJEME


Novinky

FESTIVAL 2017
Projekt festivalu Choltický Deštník
Popis projektu
Benefiční festival Choltický deštník, který je v areálu Choltického zámku pořádán od roku 2013, sleduje od svého vzniku tři hlavní vytyčené cíle:
- podporu a prezentaci regionálních i mimo regionálních umělců
- vytvoření kulturního a tvůrčího prostoru pro veřejnost
- prezentaci aktivit a finanční podporu vybrané neziskové organizace podporující rozvoj a pomoc handicapovaných spoluobčanů
Jelikož se festival nezaměřuje pouze na jedno kulturní téma a prezentuje se návštěvníkům jako multižánrová společenská akce, je jeho celodenní náplň rozdělena do dvou paralelně probíhajících programů:
- na hlavním pódiu vystupují hudební a taneční skupiny z regionu i z jiných oblastí ČR.
- v doprovodném programu probíhají bohaté aktivity pro děti, jízdy na koních, lukostřelba, hry a další
1.6.2016
Lenka Brožková
Choltický deštník v Pardubickém deníku
O letošním ročníku Choltického deštníku vyšel článek v Pardubickém deníku. K přečtení je zde
14.9.2015
Daniel Ptáček